Colleges & Masterclasses ter bewustwording met blik-verruimende en grensverleggende thema's 
- Want bewustwording is voor iedereen


  • 28 febr 2019 Jacob Slavenburg: Bewustzijn , gouden draad in de geschiedenis

  • 25 sept Maurits Prins: Het bedrog van Rome; onwaarheden van de RK kerk

  • 30 okt Nathalie Tolk: Het sensitieve en multi-dimensionele kind

  • 22 november Els Basten; Dierencommunicatie

ALLE COLLEGES EN MASTERCLASSES VINDEN PLAATS IN HET BOSHOTEL TE VLODROP EN BEGINNEN STIPT OM 19.30u. De entree is EUR 17,50 incl koffie/thee en aanmelden kan via email naar info@debewustezaak.nl of tel 0651388729