Colleges & Masterclasses ter bewustwording met blik-verruimende en grensverleggende thema's 
- Want bewustwording is voor iedereen

28 februari 2019 COLLEGE LEZING door  JACOB SLAVENBURG "DE HEMEL OP AARDE"

In het Evangelie van Maria Magdalena wordt beschreven hoe zij door Jezus meegenomen wordt in een visioen waarin hij vertelt over zijn hemelreis.In de Griekse, Romeinse en joodse antieke wereld werden beschrijvingen van die reis doorgegeven van ingewijde op inwijdeling.
Hermes Trismegistus brengt ze in de openbaarheid als de mogelijkheid voor de mens hier op aarde iets te proeven van de hemelse heerlijkheid.
Vertaald naar de dieptepsychologie van vandaag (Jung) is dit nog steeds hoogst actueel.

Dit bijzonder college over Bewustzijn als gouden draad voor de Geschiedenis. Wie vraagt het zich niet af : wie ben ik? waartoe ben ik hier? wat is mijn bestemming? Het zijn vooral ook religieuze vragen; religie in de letterlijke betekenis van ‘terug-verbinding’ met de bron van alles. Na de Renaissance en Verlichting is de mens steeds individualistischer geworden. Velen denken geen ‘kerk’ en ‘godsdienst’ meer nodig te hebben. Daarmee is ook de religie op de tocht komen te staan. Het zich weer afstemmen op de bron, religie, is de basis voor het ethisch handelen en dat is weer het cement van het samenleven.
Deze meer dan interessante voordracht wordt gegeven door Jacob Slavenburg
Over Jacob Slavenburg:
In 1986 behaalde hij zijn doctoraal in de cultuurgeschiedenis. Tijdens zijn studie godsdienstgeschiedenis kwam hij in aanraking met de spectaculaire vondst bij Nag Hammadi uit 1945 die eind zeventiger jaren bekend werd door een eerste integrale vertaling in het Engels. hij studeerde af in de ‘Gnostica’ .Hij begon over de Gnosis te schrijven. In 1989 verscheen zijn eerste boek De geheime woorden, over de geschiedenis van de Gnosis. Het boek kende vijf drukken, iets waar ik toen zelfs niet van kon dromen. Na dit debuut volgde in rap tempo een aantal andere boeken, studies, artikelen en interviews.Naast zijn schrijverschap is Jacob Slavenburg als docent verbonden aan diverse instellingen, waaronder het Jungiaans Instituut in Nijmegen, de Academie voor Geesteswetenschappen in Utrecht en de Academie Integrale Menswetenschappen te Huis-ter-Heide.


ALLE COLLEGES EN MASTERCLASSES VINDEN PLAATS IN HET BOSHOTEL TE VLODROP EN BEGINNEN STIPT OM 19.30u. De entree is EUR 17,50 incl koffie/thee en aanmelden kan via email naar info@debewustezaak.nl of tel 0651388729. Voor meer informatie verwijs ik je graag naar de FACEBOOK pagina van de Bewuste Zaak lezingen en workshops