Colleges & Masterclasses ter bewustwording met blik-verruimende en grensverleggende thema's 
- Want bewustwording is voor iedereen


Hier vindt u de nieuwsbrieven voor de activiteiten 2023.


nieuwsbrief 16 februari Els Basten

nieuwsbrief 26 januari Bart Uytterhaegen

nieuwsbrief 16 maart Richard Hoofs

nieuwsbrief 20 april Eric Huysmans

nieuwsbrief 2 juni Karsten van Asdonk

nieuwsbrief 6 juli Peter Toonen

nieuwsbrief 31 augustus Milan Somers

nieuwsbrief 20 & 21 oktober workshop Peter Toonen

nieuwsbrief 2 november Daniel Derweduwen

nieuwsbrief 8 december Koen Logtens  Video boodschap